Maturantski ples ŠGV 2022

Date: 21 maja, 2022
Stranka: Škofijska gimnazija Vipava
Vrsta projekta: Maturantski video
Video povzetki maturantskega plesa ŠGV iz leta 2022.